Skip to Content
Sign In
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 355/PGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD thể chất, thể thao và y tế trường học 13-09-2017 Nguyễn Minh Ngọc
2 273/PGD&ĐT Chuẩn bị tựu trường và tổ chức khai giảng năm học 2018-2019 30-07-2018 Nguyễn Minh Ngọc
3 334/PGDĐT tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học 2018-2019 06-09-2018 Võ Đình Vang
4 335/PGDĐT hướng dẫn nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT học sinh trung học năm học 2018-2019 06-09-2018 Võ Đình Vang
5 340/PGDĐT báo cáo nhu cầu kinh phí học sinh theo Nghị định 116/NĐ-CP học kỳ I năm học 2018-2019 07-09-2018 Nguyễn Minh Ngọc
6 390/PGDĐT Hướng dẫn tổ chức Olypic "Tài năng tiếng Anh" dành cho học sinh tiểu học và THCS năm học 2018-2019 08-10-2018 Võ Đình Vang
7 393/PGDĐT-TgH HC Công văn (Số: 393/PGDĐT-TgH HC) về tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành 09-10-2018 Nguyễn Minh Ngọc
8 Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2018 Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2018 10-10-2018 Nguyễn Minh Ngọc
9 KH T10 Kế hoạch công tác tháng 10/2018 01-10-2018 Nguyễn Minh Ngọc
10 400/CV-PGD&ĐT Về việc đăng ký TĐ-KT năm học 2018-2019 15-10-2018 Nguyễn Minh Ngọc

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường MN Vạn Trạch

Địa chỉ: Thôn Sỏi, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: mn_vantrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnvantrach.edu.vn