Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

NHÂN SỰ 2020 - 2021

16-12-2020

 

Hiệu trưởng:

Hoàng Thị Hường

Chổ ở:

Thị Trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện Thoại:

0915089767

Gmail:

hoangthihuong_mnbt@quangbinh.edu.vn

 

P. Hiệu trưởng:

Nguyễn Thị Liên

Chổ ở:

Thôn Tròn, Vạn Trạch, Bố TRạch, Quảng Bình

Điện Thoại:

0914099975

Gmail:

 

 

P. Hiệu trưởng:

Trần Thị Quang

Chổ ở:

Thanh Lộc, Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện Thoại:

0968014246

Gmail:

Tranthiquang81@gmail.com

 

Giáo viên

Hoàng Thi Tâm

Chổ ở:

 

Điện Thoại:

 

Gmail:

 

 

Giáo viên

Hoàng Thi Vân

Chổ ở:

 

Điện Thoại:

 

Gmail:

 

 

Giáo viên

Lê Thị Lới

Chổ ở:

 

Điện Thoại:

 

Gmail:

 

 

Giáo viên

 

Chổ ở:

 

Điện Thoại:

 

Gmail:

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường MN Vạn Trạch

Địa chỉ: Thôn Sỏi, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: mn_vantrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnvantrach.edu.vn